სახელმწიფო ვალის ანალიზი

საქართველოს მთავრობის ვალის წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან 2002 წლის შემდეგ პირველად მიუახლოვდა 60%-იან ზღვარს

ადამიანური კაპიტალის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

საზოგადოება და ბანკებმა ეკონომიკურ განვითარებაში ადამიანური კაპიტალის მნიშვნელობა და ქვეყანაში არსებული სამუშაო ძალის მდგომარეობა მიმოიხილა. როგორც კვლევამ აჩვენა, ქვეყანაში შეინიშნება სამუშაო ძალის კლების ტენდენცია. ამის ძირითადი მიზეზებია: შობადობის დაბალი მაჩვენებელი, მიგრაცია და მოსახლეობის დაბერების მაჩვენებლის ზრდა

ფინანსური პირამიდები

არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებმა ფინანსური პირამიდების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფინანსური პირამიდებისგან მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს მიაღწია. დაზარალდა დაახლოებით 4000 ადამიანი. კერძოდ, კომპანია „საქართველომ“ დააზარალა 2343 მოქალაქე და გაიფლანგა 81 მილიონი ლარი. კომპანია MFX Broker Georgia – 111 ადამიანი და 4.2 მილიონი ლარი. კომპანია ევროკრედიტი - დაუზუსტებელი ინფორმაციით ზარალის მოცულობა 3 მილიონ ლარს აჭარბებს.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2017 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით)

2017 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 2.5%-ით, 0.8 მლრდ ლარით გაიზარდა და 32.3 მლრდ ლარი შეადგინა.

კომერციული ბანკების დაგროვების და ბონუს პროგრამები

მომსახურების ავტომატიზება, საბანკო სექტორის ადმინისტრაციულ დანახარჯს საგრძნობლად ამცირებს, შესაბამისად ინტერესის გასაზრდელად ბანკები არაერთ კამპანიას და აქციას მართავენ. პროცესის წახალისების მიზნით მომხმარებლებს დაზოგვის სხვადასხვა სისტემას სთავაზობენ, იქნება ეს ფულადი პრემია(ქეშბექი), ვირტუალური ქულები თუ ხელუხლებელ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით)

2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 3%-ით, 980 მლნი ლარით გაიზარდა და 31.518 მლრდ ლარი შეადგინა.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2017 წლის 1 მაისის მდგომარეობით)

უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ეკონომიკური აგენტების ქცევის ცვლილებაზე, რაც იანვარი-აპრილის  დეპოზიტების და სასესხო პორტფელის დოლარიზაციის