მთავარი

118500 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი შეუმცირდება

ეკონომიკის დროულად გაჯანსაღებისთვის და ეკონომიკის საწყის დონესთან ახლოს დასაბრუნებლად, სასურველია, უფრო მეტად შემცირდეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი

იხილეთ ვრცლად